Karta MOSiR

     

          

KARTA MOSIR 

JEDNA KARTA WIELE MOŻLIWOŚCI  

 

 1. Karta MOSiR umożliwia korzystanie z usług oferowanych klientom indywidualnym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu w niżej wymienionych obiektach:
 • Aqua Toruń, ul. Bażyńskich 9/17
 • Mini Aquapark, ul. Hallera 79
 • Korty Tenisowe, ul. Przy Skarpie 4,
 • Hala Tenisowa, ul Szosa Chełmińska 75B
 • Lodowisko Tor-Tor, ul Bema 23/29
 1. Doładowanie karty może nastąpić kwotą co najmniej 100 zł.
 2. Za wpłaconą kwotę dostajesz punkty, którymi rozliczasz się za wejścia na obiekty sportowe i rekreacyjne. Jeśli np. wejście na basen kosztuje 20 złotych, z Twojej karty zostanie pobrane 20 punktów.
 3. Za każde doładowanie dostajesz 10% więcej punktów, niż kwota doładowania. I tak np. przy doładowaniu karty kwotą 200 złotych otrzymasz 220 punktów.
 4. Punkty są ważne przez 90 dni, a po tym okresie są blokowane (ale bez obaw - nie przepadają).
  Po ponownym doładowaniu zostaną odblokowane na kolejny okres 90 dni i dołączone do nowych punktów.
 5. Karty MOSiR są przeznaczone wyłącznie dla klientów indywidualnych. Nie mogą z nich korzystać osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej takie jak np. kluby i stowarzyszenia sportowe, firmy itp. jak również instruktorzy, trenerzy i inne podmioty świadczące usługi na obiektach MOSiR takie jak np. lekcje lub treningi. W przypadku złamania Regulaminu Karty MOSiR punkty zostaną trwale zablokowane.
 6. Karta jest Kartą na okaziciela, co oznacza, iż prawo do korzystania z oferowanych usług przysługuje aktualnemu posiadaczowi Karty i osobom mu towarzyszącym.
 7. Z pewnością może być dobrym Prezentem, motywującym do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Więcej informacji o karcie zawartych jest w regulaminie Karty MOSiR.

Zapraszamy do naszych obiektów!

Najnowocześniejszy kompleks basenów w Toruniu
świat saun, zjeżdżalnie, gejzery, hydromasaż, basen do nurkowania, sale do ćwiczeń itp.